ZHEJIANG XINCHOR TECHNOLOGY CO., LTD.
บ้าน ผลิตภัณฑ์

เครื่องปิดผนึกรอยแตกคอนกรีต

hd hd hd hd

เครื่องปิดผนึกรอยแตกคอนกรีต

เครื่องปิดผนึกรอยแตกคอนกรีตกันน้ำ Hi - Mod Gel สีเทาความหนืดต่ำ

เครื่องปิดผนึกรอยแตกคอนกรีตกันน้ำ Hi - Mod Gel สีเทาความหนืดต่ำ

น้ำยาซีลคอนกรีตสำหรับช่องว่างและซ่อมแซม

น้ำยาซีลคอนกรีตสำหรับช่องว่างและซ่อมแซม

เครื่องปิดผนึกรอยแตกคอนกรีตกำลังแรงสูงอุณหภูมิห้องชุบแข็ง

เครื่องปิดผนึกรอยแตกคอนกรีตกำลังแรงสูงอุณหภูมิห้องชุบแข็ง

สารโพลียูรีเทนคอนกรีตแตกง่ายผสมสารยึดเกาะ

สารโพลียูรีเทนคอนกรีตแตกง่ายผสมสารยึดเกาะ

เครื่องซีลรอยแตกคอนกรีตแบบปรับระดับได้

เครื่องซีลรอยแตกคอนกรีตแบบปรับระดับได้

เครื่องเจาะรอยรั่วคอนกรีต, เครื่องซีลผนังคอนกรีตกันน้ำ

เครื่องเจาะรอยรั่วคอนกรีต, เครื่องซีลผนังคอนกรีตกันน้ำ

0.05 มม. คอนกรีตแตกซีลอายุต้านทานระยะเวลาการบำรุงรักษาสั้น

0.05 มม. คอนกรีตแตกซีลอายุต้านทานระยะเวลาการบำรุงรักษาสั้น

ความแข็งสูงพื้นคอนกรีตแตกร้าวซีลถังบรรจุอัตราส่วนการผสม 3: 1

ความแข็งสูงพื้นคอนกรีตแตกร้าวซีลถังบรรจุอัตราส่วนการผสม 3: 1

Page 1 of 2|< 1 2 >|